Tin tức

Hiển thị

22:38 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN HÀNG LỢP MÁI NGÓI THI NGÀY...

Yêu cầu: Nam cao 160 cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 20-30 tuổi. Tốt nghiệp THPT. Ưu tiên người có kinh nghiệm, cao 165cm trở...

22:30 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO TẤM KIM...

Yêu cầu: Nam cao 165cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 20-25 tuổi. Tốt nghiệp THPT. Ưu tiên người có kinh nghiệm về cơ khí...

22:22 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG ÉP KIM LOẠI...

Yêu cầu: Nam cao 165cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-25 tuổi. Tốt nghiệp THPT. Ưu tiên người có kinh nghiệm về cơ khí...

22:15 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 1 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG LẮP ĐẶT...

Yêu cầu: Nam cao 165cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-25 tuổi. Tốt nghiệp THPT. Ưu tiên người có kinh nghiệm về cơ khí...

21:18 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THI NGÀY...

Yêu cầu: Nam cao 163cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-25 tuổi. Tốt nghiệp THPT. (Uu tiên người cao 165cm trở lên, sức khỏe...

21:12 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN GIÀN GIÁO THI NGÀY 06/04/2018

Yêu cầu: Nam cao 162cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-32 tuổi. Tốt nghiệp THPT. (Ưu tiên người cao 165cm trở lên, sức khỏe...

17:18 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN GIÀN GIÁO THI NGÀY 06/04/2018

Yêu cầu: Nam cao 162cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-32 tuổi. Tốt nghiệp THPT. (Uu tiên người cao 165cm trở lên, sức khỏe...

17:12 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 7 NAM/NỮ ĐƠN HÀNG KĨ SƯ THÚ Y THI...

Yêu cầu: Nữ cao 153cm trở lên nặng 45 kg trở lên. Nam cao 163cm trở lên, nặng 53kg trở lên. Tuổi 21-30 tuổi. Tốt nghiệp Khoa Thú...

17:04 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 8 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN...

Yêu cầu: Nữ cao từ 1m52 trở lên, nặng 45 kg trở lên. Tuổi 18-30 tuổi. Tốt nghiệp THPT. Có khả năng tiếp thu tiếng Nhật tốt.. Lương:...

16:57 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 20 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN RAU, SUSI,...

Yêu cầu: Nữ cao từ 1m52 trở lên, nặng 45 kg trở lên. Tuổi 18-30 tuổi, THUẬN TAY PHẢI. Tốt nghiệp THPT. Có khả năng tiếp thu tiếng...

16:52 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN NGÀY...

Yêu cầu: Nam cao 163cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-30 tuổi. Tốt nghiệp THPT. (Uu tiên người có kinh nghiệm Hàn, thể...

16:47 - 04/06/2018

TUYỂN GẤP 1 NAM ĐƠN HÀNG CỐT PHA NGÀY 20/03/2018

Yêu cầu: Nam cao 163cm trở lên, nặng 55 kg trở lên. Tuổi 18-30 tuổi. Tốt nghiệp THPT. (Uu tiên người có kinh nghiệm, thể lực tốt)...