Haindeco Chi Nhánh Hà Nội Tại Trung Tâm CNTT- TT Thành Phố Hà Nội

Haindeco Chi Nhánh Hà Nội Tại Trung Tâm CNTT- TT Thành Phố Hà Nội

13:46 - 26/03/2018

Công Ty Xuất Khẩu Lao Đông Haindeco chi nhánh Hà Nội Liên kết cùng với Sở Công Nghệ thông Tin và Truyền Thông Thành Phố Hà Nội. Triển khai các dự án đào tạo nhật ngữ và nguồn lực xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Công Ty Xuất Khẩu Lao Đông Haindeco chi nhánh Hà Nội Liên kết cùng với Sở Công Nghệ thông Tin và Truyền Thông Thành Phố Hà Nội. Triển khai các dự án đào tạo nhật ngữ và nguồn lực xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp và Thương Mại Hà Tĩnh Haindeco
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
Trung Tâm Nhật Ngữ và Nguồn Nhân Lực Xuất Khẩu Lao Động
TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG