Giới thiệu

Hiển thị

13:47 - 26/03/2018

TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Đang cập nhật 

13:46 - 26/03/2018

Haindeco Chi Nhánh Hà Nội Tại Trung Tâm CNTT- TT...

Công Ty Xuất Khẩu Lao Đông Haindeco chi nhánh Hà Nội Liên kết cùng với Sở Công Nghệ thông Tin và Truyền...

13:38 - 26/03/2018

Trung Tâm Nhật Ngữ và Nguồn Nhân Lực Xuất...

Chúng tôi,với đội ngũ giáo viên Người Nhật Bản dầy rặn kinh nghiệm , đam mê với nghề .Mặt khác họ đã sinh ra...

13:34 - 26/03/2018

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN...

Chương trình đưa tu nghiệp sinh, các kỹ sư Việt Nam đi tu nghiệp tại Nhật Bản được thực hiện từ năm 2006 theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao...

11:33 - 26/03/2018

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp và...

Trong lĩnh vực xây lắp công nghiệp, dân dụng, giao thông, xây lắp điện, Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công...