Việc làmNơi làm việcNgày tuyển
TUYỂN GẤP 7 KỸ SƯ NAM/NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHĂN NUÔIHokaido- Nhật Bản09/01/2018
TUYỂN NAM KỸ SƯ MÁY TIỆN THỦ CÔNG CNC TẠI NHẬTHokkaido - Nhật Bản1.10.2017